Pr3d technologiae 3D tlač používame metódu FDM (ukladanie tenkých vrstiev taveného materiálu. Vyznačuje sa presnosťou, pevnosťou a pružnosťou. Funkčné výtlačky je možné tlačiť bez toho, aby ich bolo následne nutné skladať a lepiť. Postupným nanášaním vrstiev sa vytvára finálny model. Obvykle je vrstva hrubá 0.2 mm, čo je ideálnym kompromisom medzi presnosťou a rýchlosťou tlače. Čím hrubšia je vrstva, tým je rýchlosť tlače vyššia a náklady na zhotovenie finálneho výrobku sú tým pádom nižšie. V súčasnosti máme v ponuke 9 rôznych materiálov, ktoré sa odlišujú farbou, ale i samotným zložením.