Natočíme pre Vás produktové video, ktorým dokážete presvedčiť zákazníka o kvalitách a vlastnostiach Vašich výrobkov. V dnešnej dobe je prezentácia výrobkov prostredníctvom statických fotografií nedostatočná a mnohokrát je potrebné predviesť atraktívne vlastnosti a funkcie prostredníctvom videa ako napríklad nové funkcie mobilov, ktoré je len ťažko popísať slovami a fotografiami.

Často je zákazníkovi potrebné ukázať spôsob, akým má výrobok ošetrovať alebo udržiavať. Keďže je dnes málokto ochotný čítať návody, je možné vďaka video návodu predísť prípadným škodám a zbytočným reklamáciám.

Výhodou videa je navyše aj jeho umiestnenie na populárnej sieti Youtube, ktorá je sama o sebe dobrým marketingovým nástrojom a môže aj bez investícií do reklamy priniesť nových zákazníkov. Do popisu videa je možné priamo vložiť odkaz na Váš eshop alebo webstránku.

Video dokážeme zabezpečiť ako statickém, ale aj dynamické s automatickým posuvom / rotáciou prostredníctvom automatického slidera, ktorý je možné naprogramovať na rôznu rýchlosť a smer pohybu v jednotlivých osách.