Webdizajn je najkomplexnejšou problematikou v oblasti tvorby grafického dizajnu. O kvalite webdizajnového riešenia rozhoduje nielen estetika, ale najmä funkčnosť dizajnového riešenia, ktorá ovplyvňuje komfort zákazníka pri práci s webstránkou alebo elektronickým obchodom. Okrem estetickej a funkčnej stránky je dôležité dbať aj na technickú stránku a responzívnosť - optimalizáciu pre rôzne typy zobrazovacích zariadení ako sú mobilné telefóny a tablety. Dôležité je aj to, čo zákazník navonok nevidí, ale vidia to vyhľadávače, ktoré na základe technického stavu určia, na akej pozícii sa váš web ocitne vo vyhľadávačoch.