3d modelovanieVytvoríme Vám 3D model na základe digitálneho podkladu. Navrhneme model do formátu vhodného pre 3D tlač (STL) aj z iného formátu alebo model aj sami premeriame a vymodelujeme. Používame voľne dostupný program AUTODESK® 123D, ktorý je stiahnuteľný zadarmo a je veľmi jednoduchý na používanie. Stiahnuť si ho môžete tu - Autodesk 123D.
Niekedy je vytvorený model potrebné optimalizovať, aby nedošlo počas rozrezania na jednotlivé vrstvy a pri tlači k problémom. Pre tento účel používame Microsoft Repair Service.

Vytvorenie digitálneho modelu vo formáte STL je základným predpokladom k naceneniu tlače, po určení hustoty výplne modelu dokáže software automaticky vypočítať objem potrebného materiálu a čas potrebný pre tlač - cena tlače pozostáva z týchto 2 zložiek.