• IMG_4585b.JPG
 • IMG_4589b.JPG
 • IMG_4597b.JPG
 • IMG_4601b.JPG
 • IMG_4609b.JPG
 • IMG_4638b.JPG
 • IMG_4642b.JPG
 • IMG_4646b.JPG
 • IMG_4650b.JPG
 • IMG_4654b.JPG
 • IMG_4658b.JPG
 • IMG_4662b.JPG
 • IMG_4666b.JPG
 • IMG_4670b.JPG
 • IMG_4674b.JPG
 • IMG_4678b.JPG
 • IMG_4682b.JPG
 • IMG_4686b.JPG
 • IMG_4690b.JPG
 • IMG_4694b.JPG
 • IMG_4698b.JPG
 • IMG_4702b.JPG
 • IMG_4706b.JPG
 • IMG_4710b.JPG

3D 360° produktová fotografia je 3-dimenzionálnou nadstavbou 360° produktovej fotografie. Rotovaný objekt na rotačnej platforme je snímaný v niekoľkých sériách rotácií z viacerých vertikálnych uhlov prostredníctvom automatického systému pre horizontálny a vertikálny posuv fotoaparátu. Aj v tomto prípade si môže zákazník vybrať veľkosť kroku snímania jednotlivých snímok v obidvoch osiach. Odporúčame 12 až 36 krokov pre rotačnú platformu a pre vertikálny posuv odporúčame 3 až 8 krokov, podľa toho aký detail je potrebné u tovaru zachytiť. Vyšší počet krokov je samozrejme spojený s vyššou prácnosťou spracovania a samotného snímania, takže je dobré zvážiť, aký krok bude zvolený pre snímanie pre jednotlivé osi podľa náročnosti zákazníka a zložitosti objektu (min. 3 x 12 fotografií na 1 produkt vs. 8 x 36).

 

Rovnako aj v tomto prípade je možné snímať viac stavov tovaru (otvorený / zatvorený a pod.), čo znásobí celkový počet snímok. Prípadne je možné realizovať fotenie tak, že sa jednotlivé vertikálne úrovne nasnímajú v rôznych stavoch tovaru (napríklad stredný vertiklálny pohľad - otvorený tovar a spodný a horný bude zatvorený, atď.).

Niekedy je snímanie, ktoré je síce automatické spojené aj s drobnými retušami v závislosti od toho, o aký objekt ide - napríklad treba pristupovať individuálne k tovaru s odleskom na rozdiel od matného tovaru. Samotnou problematikou je dokonalé nasvietenie pozadia a odstránenie tieňov, aby nebolo nutné odstraňovať pozadie.